Presentació projecte Som Escola

Des del Club tenim l'orgull d'anunciar-vos que formem part del projecte SOM ESCOLA, conjuntament amb l'Escola la Noguera i el Club Terraferma LSA.

El projecte SOM ESCOLA està pensat i dissenyat per la millora i l’aplicació dels processos i
activitats encabits dins del model formatiu dels clubs.

Aquest projecte té com a finalitat
comptar amb la col·laboració activa de diferents clubs per l’organització i implementació de
diferents programes de creixement dirigits a millorar els processos d’aprenentatge dels
joves esportistes així com el de les seves famílies. Tanmateix s’oferiran experiències
formatives a tècnics i col·laboradors dels clubs incidint en el seu creixement personal i
professional. Els clubs  podrem gaudir de:

• L’organització de 2 formacions per temporada a famílies del club des de babies fins a
infantils.

• L’organització de 2 formacions a entrenadors del club.

• La participació al TORNEIG INTERNACIONAL.

• Participació a la jornada “SUEM LA CANSALADA”

• Oferir el programa TOP PLAYER als jugadors de les categories inferiors del club amb
entrenadors contrastats

• Proposar jornades per incidir en la cohesió de grups, la germanor, la identitat i
pertinença.

• Participació a experiències internacionals, per part de jugadors, entrenadors i
famílies

• Cada club membre pot proposar una activitat formativa per temporada a realitzar a
les seves instal·lacions vinculat al projecte SOM ESCOLA.

Més endavant us anirem informant de l'organització de totes aquestes activitats.

Comentaris